Soldat Nils Pärsson var soldat åren 1669 till 1697.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda år 1669. Fick avsked den 15 april 1697.
——————————————————————————————————————

Soldat okänd var soldat troligen åren 1697 till 1709.
Uppgifterna om denne soldat förstördes vid kriget i Poltava …
——————————————————————————————————————

Soldat Pär (Nilsson) Högman (1690 – 1714) född i Karlstorp socken 1690.
Var soldat åren 1709 till 1714.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 9 mars 1709.
Deltog i danska kriget 1710 – 1711 och kriget i Pommern 1712 – 1713.
Han avled i Kalmar den 29 november 1714.
——————————————————————————————————————

Soldat Anders (Hemmingsson) Laggran (1699 – 1741)
Var soldat åren 1716 till 1741.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 24 februari 1716.
Deltog i krigen i Pommern 1716, kriget i Norge 1718, ryska kriget 1720 – 1721 och
ryska kriget på Örlogsflottan 1741 – 1743 och avled där den 9 juli 1741.

Han gifte sig 1720 med Annika Jonsdotter.
De fick  fem barn, födda i soldattorpet.
1. Annika (1720 – )
2. Jonas (1723 – 1784) blev soldat (se nedan)
3. Hemming  (1734 – )
4. Margareta (1737 – )
5. Elisabet (1740 – )
——————————————————————————————————————

Soldat Per (Månsson) Laggran (1722 – 1742)
Var soldat åren 1741 till 1742.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 1 december 1741.
Deltog i ryska kriget på Örlogsflottan 1741 – 1743 och avled där den 6 juli 1742.
—————————————————————————————————————–

Soldat Jonas (Andersson) Laggran (1723 – 1784) född den 31 juli 1723 i soldattorpet i Högeruda.
Var soldat åren 1743 till 1753.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 10 mars 1743. Fick avsked den 11 maj 1753.
Han avled av lungsot den 26 april 1784 i Järeda socken.

Han gifte sig den 24 oktober 1744 med Maria Hemmingsdotter (1720 – 1793) född den 29 maj 1720 i Järeda socken.
Hustrun avled av ålderdom den 31 mars 1793 i Järeda socken.
De fick två barn, födda i soldattorpet.
1. Anders (1746 – 1757) avled av magsjuka, 11 år gammal.
2. Lisken (1750 – 1757) avled av magsjuka, 7 år gammal.
Barnen begravdes samma dag, den 9 oktober 1757.
—————————————————————————————————————–

Soldat Anders (Samuelsson) Laggran (1731 – 1801) född den 16 april 1731 i Järeda socken.
Var soldat åren 1753 till1762.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 25 mars 1753.
Deltog i kriget i Pommern 1757 – 1762. Var krigsfånge i Demin i Frankrike 1759 till 1762 men lyckades komma hem med livet i behåll.
Fick avsked 1762 med orden “ afskedad såsom vanförd illa skadad i bägge knäna och alldeles oduglig till Krigstjenst, casseras ”
Han avled av bröstsjukdom den 26 maj 1801 i Järeda socken.

Han gifte sig den 20 december 1752 med Maria Östensdotter (1727 – 1799)  född den 9 juli 1727 i Järeda socken.
Hustrun avled av bröstsjuka den 1 mars 1799 i Järeda socken.
De fick  sju barn födda i Järeda socken, de fyra äldsta i soldattorpet.
1. Annika (1753 –1758) avled av kopporna, 5 år gammal.
2. Östen (1756 – )
3. Annika (1758 – )
4. Katarina (1758 – ) tvilling med Annika.
5. Samuel (1762 – )
6. Stina ( 1769 – )
7. Jonas ( 1771 – )
——————————————————————————————————————

Soldat Peter (Josefsson) Wennerberg (1733 – 1764).
Var soldat åren 1762 till 1763. Var volontär och senare korpral.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 2 juni 1762.
Var tidigare soldat för roten nr. 81 i Virserum socken.
Fick avsked den 6 september 1763 och flyttade då till roten nr. 69 Häggarp i Karlstorp socken (se nedan)
——————————————————————————————————————

Soldat Måns (Jonsson) Höggren (1736 – )
Var soldat åren 1763 till 1764.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 6 september 1763.
Var tidigare soldat för roten nr. 69 Häggarp i Karlstorp socken.
Fick avsked den 24 augusti 1764 och flyttade då tillbaka till roten nr. 69 Häggarp i Karlstorp socken.
——————————————————————————————————————

Soldat Peter (Josefsson) Wennerberg (1733 – 1764)
Var soldat under år 1764. Var korpral.
Antagen (en andra gång) som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 27 augusti 1764.
Var tidigare soldat för roten nr 69 Häggarp i Karlstorp socken.
Han avled av  “böld i nacken samt kallbrand däruti” den 27 november 1764 i soldattorpet i Högeruda.
Begravd den 2 december 1764.
——————————————————————————————————————

Soldat Peter (Karlsson) Ruda (1750 – 1810) född 1750 i Skirö socken.
Var soldat åren 1776 till 1802.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 30 april 1776. Hans längd var 1.70.
Deltog i finska kriget 1788 – 1790, var med vid slaget vid Hogland den 17 juli 1788 och slaget vid Svensksund den 7 juli 1790.
Fick avsked 1802 med orden “ får afsked för oduglighet “ Hade fått tummen avhuggen på höger hand.
Han avled av lungsot den 27 januari 1810 i Högeruda i Järeda socken.

Han gifte sig 1777 med Maria Isaksdotter (1756 – ) född 1756 i Ökna socken.
De fick åtta barn, födda i soldattorpet.
1. Karl (1778 – 1778) avled av styng, 34 veckor gammal.
2. Karl (1779 – )
3. Lena ( 1782 – )
4. Katarina (1784 – 1787) avled 2 år och 6 månader gammal.
5. Anna Katarina (1787 –  )
6. Peter (1790 – 1795) avled av barnsjuka, 4 år, 4 månader och 19 dagar gammal.
7. Stina (1795 – )
8. Peter (1798 – )
——————————————————————————————————————

Soldat Karl (Olofsson) Phil (1780 – 1856) född 1780 i Skirö socken.
Var soldat åren 1802 till 1826.
Antagen som soldat för roten nr.72 Högeruda den 29 september 1802. Hans längd var 1.73.
Deltog i krigen i Pommern 1805 – 1807, kriget i Finland 1808 – 1809 var med vid Sävar den
19 augusti 1809 och vid Ratan den 20 augusti 1809.
Var på arbete på Göta kanal och Gränsö kanal under åren 1815 – 1820.
Fick avsked 1826 med orden “casseras för liderlighet“
Efter att han fått avsked var han troligen bosatt i backstugan Stendalen fram till år 1853.
Han avled på fattighuset den 31 oktober 1856.

Han gifte sig 1803 med Kristina Jonsdotter (1769 – 1843) född den 8 februari 1769 i Virserum socken.
Hustrun avled av bröstplågor den 16 februari 1843 i Järeda socken.
—————————————————————————————————————-

Soldat Alexander Magnus (Johansson) Blank (1796 – 1868) född den 28 oktober 1796 i torpet Västerö, Virserum socken.
Var soldat åren 1827 – 1849. Hans längd var 1.85.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 23 januari 1827 – Var tidigare soldat för roten nr. 79 Källeberg under  Tönshult i Virserum socken. Var på arbete på Göta kanal 1820, 1828 och 1832.
— Rotebönder i Högeruda var mycket missbelåtna med sin soldat och skrev ett brev den
24 juni 1837 till Kungl. Calmare Regemente och ville “ anföra vårt stora missnöje med vår soldat no. 72 Blank vid Aspelands Compani “ (se Roteböndernas brev) —
Men detta brev hade tydligen ingen verkan för Magnus Blank blev kvar på roten nr. 72 fram till den 18 juni 1849 då han slutar sin tjänst på egen begäran.
Fick avsked 1849 med orden “begär afsked såsom sjuklig med underhåll“
Efter att han fått avsked var han troligen bosatt i den s.k. “Lena – stugan” Flyttade sen troligen 1853 till backstugan Stendalen – Det finns inga exakta uppgifter på var Stendalen låg någonstans, men enligt en uppgift var det nära soldattorpet Bolstorp och Magnus Blank ska varit den siste som var bosatt där. Han avled av ålderdom den 18 september 1868.
——————————————————————————————————————

Soldat Gustaf (Johansson) Strand (1829 – 1900)  född den 29 september 1829 i Fröreda i Järeda socken.
Var soldat åren 1849 – 1880.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 5 oktober 1849. Hans längd var 1.75.
Slutade sin tjänst på egen begäran den 6 juni 1880.
Fick avsked 1880 med orden ” begär och får afsked anmäles till underhåll genast.
Tjent mycket väl “
Gustaf blev hemmansägare i Ryd nr. 4 i Järeda socken efter att han fått avsked 1880.
Han blev änkling 1896 och avled den 18 mars 1900 i Ryd nr 4 i Järeda socken. Begravd den 25 mars 1900.

Han gifte sig den 2 juni 1852 med Christina Carolina Johansdotter (1827 – 1896) född den 29 mars 1827 i Fröreda Storegård i Järeda socken. Hustrun avled den 23 oktober 1896 i Ryd nr. 4 i Järeda socken.
De fick fem barn, födda i soldattorpet.
1. Johan August Oskar (Gustafsson) Strand (1854 – 1890) flyttade till Stockholm och blev
militär vid Svea Livgarde …  Avled 36 år gammal i Järeda socken. Ogift.
2. Anna Lovisa (Gustafsdotter) Strand (1855 – 1855) avled av bröstplågor, 1 månad gammal.
3. Christina Matilda (Gustafsdotter) Strand (1855 – 1855) var tvilling med
Anna Lovisa och avled av bröstplågor, 2 månader gammal.
4. Gustaf Vilhelm (Gustafsson) Strand (1857 – ) utvandrade till Amerika den 11 maj 1880.
5. Karl Edvard (Gustafsson) Strand (1860 – 1881) avled av njurlidande, 20 år gammal.
—————————————————————————————————————–

Soldat Göran Fredrik (Gustafsson) Träff / Bern
(1854 – 1947) (bilden t.h.)
Född den 27 september 1854 i det gamla soldattorpet i Kråketorp i Virserum socken.
Var soldat åren 1876 till 1906.
Antagen som soldat för roten nr. 72 Högeruda den 11 november 1876.
Flyttade till soldattorpet Bolstorp den 14 mars 1880.
Notera: I Smålands Soldatregister liksom i Göran Fredrik Berns avskedspapper från 1906
står skrivet att han blev antagen för roten nr. 72 Högeruda den 11 november 1876.
Vid denna tidpunkt var hans företrädare på roten Gustaf Strand fortfarande soldat i Högeruda och var så fram till den 6 juni 1880. Någon förklaring till varför det fanns två soldater på roten under dessa år har ej gått att finna!
Göran Fredrik var född Bern (soldatnamn efter sin far) och fick till att börja med soldatnamnet Träff. Men efter 1884 fick Göran Fredrik tillstånd att åter kalla sig Bern. — Då hade hans äldre bror avlidit, han som från början fått behålla faderns soldatnamn och som tjänat inom samma kompani som Göran Fredrik.
Göran Fredrik Bern fick avsked med pension den 15 augusti 1906, 36 kronor årligen.
Fick avsked 1906 med orden “ utmärkt väl “

Göran Fredrik Bern friköpte soldattorpet 1906 och byggde på en våning på den lilla stugan. Han reveterade fasaden och fönsterna fick för den tiden de så typiska fönsteromfattningarna. Rotet hade redan år 1882 byggt en ny ladugård till torpet.
Den gamla “ladan” som tidigare varit torpets fähus fick stå kvar och gör så än idag.
Familjen var åren 1906 till 1914 bosatta i Järnforsen, där Göran Fredrik var mjölnare vid ortens tullkvarn. De bodde under dessa år i den s.k. Kvarnstugan.
Göran Fredrik Bern avled av ålderdom den 8 december 1947 här i soldattorpet i Högeruda i Järeda socken. Begravd den 21 december 1947 i Järeda kyrka och kyrkogård.
Han gifte sig den 1 november 1882 med Christina Maria Rudström (1851 – 1932) (bilden t.h.) född
den 31 december 1851 i Gårdveda socken. Hustrun avled den 2 december 1932
här i soldattorpet i Högeruda i Järeda socken. Begravd den 11 december i Järeda kyrka och kyrkogård.
De fick sex barn, födda i soldattorpet.

1. Anna Emilia (Träff) Bern (1883 – 1961) gifte sig 1916 med Olof Oscar Söderman (1885 – 1970) som var född i Gideå socken. Bosatta i gården Högeruda 1: 3.
2. Sigrid Amalia Träff (1885 – 1885) avled av blodstötning, 3 dagar gammal.
3. Sigrid Alfrida Bern (1886 – 1911) avled i lungsot, 25 år gammal.
4. Karl Fredrik Georg Bern (1889 – 1961) var lantbrukare och gifte sig 1927 med Anna Gunhild Margit Karlsson (1903 – 1986) som var född Åseda socken. Bosatta i Slättemossa i Järeda socken.
5. Oscar Irénius Bern (1892 – 1961) var kamrer och gifte sig 1930 med Sonja Ellen Ingeborg Wilhelmina Westelius (1902 – 1989) som var född i Stockholm. Bosatta i Blomstermåla i Ålem socken.
6. Hildur Kristina Bern (1897 – 1979) (bilden t.h.) var ogift och övertog soldattorpet tillsammans med syskonen vid faderns död 1947. Hon friköpte torpet i december 1960. Var sen bosatt här livet ut.
De sista åren på 1970-talet var hon bosatt vintertid i Järnforsens pensionärshem.

Hildur Bern var den sista som var fast bosatt i det gamla soldattorpet. Innan hon avled 1979 gav hon bort torpet till sin systerdotter Birgit (Söderman) Hedin.

Källor:

Evert Södermans anteckningar.
Sveriges Folkräkning 1880, 1890 och 1900
Emigranten Populär.
Smålands Soldatregister.
Torpinventering inom Järeda socken.
Släktforskning / Släkten Bern.
Sveriges Dödbok 1900 – 1946.
PFL CD – 2 vision 2009