Bilder på familjen Bern, boende på Soldattorpet Bolstorp 1880 – 1979.

På bilderna syns Göran Fredrik, Christina, Georg, Oscar och Hildur Bern samt Anna (Bern) Oscar, Evert och Birgit Söderman.