Soldattorpet Bolstorp 1:1

Soldattorpet ligger högt, lite sydväst om själva byn och har troligen fått sitt namn efter den urgamla slåtteräng som kallas / kallades för “ Bolet“ och som torpet gränsar intill.

Enligt uppgifter i RAÄ 133 Järeda socken (fornminnesregistret) fanns det på 1700 – talet ett tidigare soldattorp som då troligen låg på annan plats.

På torpet har funnits fjorton soldater, som under en längre eller kortare tid varit städslade här och haft sitt hem i soldattorpet.
Högeruda soldattorp tillhörde roten nr. 72 av Aspelands Kompani och låg under gårdarna i Uppebyn och Utebyn.
Rotemästare var ägaren till gården i Uppebyn som idag benämns Högeruda 2: 7.

Torpet kom under 1980-talet att bli fritidshus. Det har nu stått obebott i många år och förfaller allt mer.