Bilder på naturen i Högeruda: (Foto: Alexander Steinvall)

Bilder från sjön Narveten:

Tidningsurklipp Majnyckel: