Denna undantagsstuga byggdes på 1700 – talets första hälft. Den låg på vänster sida om byvägen mellan Högeruda och Ryd.

Stugan var 9 m. lång, 5, 70 m. bred och 2,80 m. hög. Fähuset låg där infarten till gården Högeruda 1: 3 finns idag och var 8,4 m. långt, 4 m. brett och 2, 5 m. högt.
Till stugan hörde också ett skifte med åker och äng.
Undantagsstugan låg under Högeruda 1:2 Mellangården.

Det var kyrkvärden och f.d. bonden och rusthållaren Per Jonsson (1711 – 1758) som var född i Högeruda i Järeda socken som byggde undantagsstugan till sig och hustru Margareta Jonsdotter (1713 – 1781) som var född i Fröreda i Järeda socken.
De bodde tidigare i Mellangården nere i byn. Det är dock osäkert hur länge Per Jonsson själv bodde här med tanke på att han avled 1758 och sonen som övertog gården var född 1744. Per Jonsson och hustrun fick tillsammans fyra barn som är födda i gården Högeruda 1: 2 Mellangården.

De sista som hade undantag här var f.d. bonden Petter Jonsson (1813 – 1892) som var född i Järeda socken och hans hustrun Anna Maria Jonsdotter (1816 – 1888) som var född i gården Högeruda 1: 2 Mellangården. De var bosatta här i undantagsstugan från 1865 och framåt.
Anna Maria var barnbarnsbarn till Per Jonsson och Margareta Jonsdotter. (se ovan)
Petter Jonsson och hustrun fick tillsammans fem barn som är födda i gården Högeruda 1: 2 Mellangården.
Hos föräldrarna bodde 1880 även ogifta dottern Johanna Sofia Juliana (1852 – ) hon utvandrade 1889 till Amerika.

När laga skifte ägde rum i byn i slutet på 1920 – talet flyttades stugan och fähuset ner till byn och ställdes upp i trädgården till gården Högeruda 1: 2. Båda de gamla byggnaderna blev sen kolningsvirke på 1940 – talet.
Området där Marielund låg har i alla tider kallats för “ Per Jonsa – vången”
Namnet går tillbaka till Per Jonsson som på 1700 – talet byggde undantagsstugan.

Stuggrunden efter Marielund syns fortfarande. Det finns en skylt upphängd på plats.

Källor:
Evert Södermans anteckningar.
Sveriges Folkräkning 1880 och 1890.
Laga Skiftes protokoll.