Denna backstuga ligger på berget på vänster sida om den idag befintliga vägen upp till soldattorpet Bolstorp. Den är till ålder mycket gammal och har tidigare legat under gården Högeruda 1: 4.  Stugan finns kvar i ganska så gott skick med tanke på att ingen varit bosatt här på mycket, mycket länge …

Hit flyttade husaren Jonas Lönn (1794 – 1855) född i Järeda socken.
Antagen 1833 som husar för Högeruda nr. 71 tillhörande Södra Vedbo Sqvadron av Smålands Husarregemente.
Fick avsked  1846. Han avled av bröstplågor den 21 augusti 1855 här i stugan.
Jonas gifte sig och hustrun avled före 1836. De fick en dotter.
1. Christina Margareta (Stina Greta) (Jondsotter) Lönn (1831 – 1855) avled här i stugan av vattusot, 23 år gammal. Enligt husförhörslängden var hon arbetsoduglig.

Jonas Lönn gifte om sig den 10 december 1836 med Anna Christina Karlsdotter (1805 -1882) född i Stömstorpet under Prästnäs i
Järeda socken. De fick tre söner. Hustrun avled av diarré den 15 januari 1882 här i stugan. Hon var då inhyses här hos den äldste sonen.

Från Järeda församling sockenstämma den 16 december 1852 “till lindring för avskedade husaren Jonas Lönn, på Högerudas ägor, som genom olyckshändelse förlorat sin enda ko, beslöts att giva honom 24 skilling Banco av varje helt hemman och i proportion därefter av de mindre vilka penningar av byordningsmännen upptagas”.


Jonas och Anna Kristinas tre söner.
2. Karl August Constan (Jonsson) Lönn (1837 -1881) född i Brostugan under Prästnäs i Järeda socken. Var dräng i Högeruda men tog värvning 1858 vid Svea Livgarde i Stockholm. Återvände till hembygden och bosatte sig här i stugan. Gifte sig 1861 med Helena Lovisa Jäger (1826 – 1916) född i soldattorpet Källtorpet under Slättemossa i  Järeda socken. De fick fyra barn, födda här i stugan.
2.1. Josefina Kristina (Karlsdotter) Lönn (1861 – 1948) gifte sig med kronolänsman Sven Palmqvist (1836 – 1897) född i Kristvalla socken. Han omkom när han körde omkull med häst och vagn i en backe på landsvägen mellan Målilla – Virserum. Backen där olycka skedde kallas / kallades sen i folkmun för “Länsmansbacken“. När Josefina blivit änka flyttade hon med barnen hem till sin mor här i Högeberg. Hon övertog sen stugan som då låg på ofri grund, på mark som tillhörde gården Högeruda 1: 4 och som  ägdes av hemmansägare August Andersson. Josefina friköpte tomten den 3 mars 1927 för 75 kronor – Hon bodde sen kvar här i sin stuga livet ut.
Josefina och Sven fick två barn, födda i Virserum socken.
2.2. Gustava Mathilda (Karlsdotter) Lönn (1863 -1918) gifte sig med soldaten Frans Wilhelm Svantesson Wärn (1847-1965) född i Fröreda i Järeda socken. De var bosatta i Strömstorpet under Prästnäs i Järeda socken där också deras son föddes. Gustava Mathilda avled i spanska sjukan 1918.
2.3. Klara Lovisa (Karlsdotter) Lönn (1866 –  ) gifte sig med husar Karl Edvard Kjellgren (1862 –  ) och var bosatta i Edshult socken. Flyttade 1891 till Alseda socken.
2.4. Johan Wilhelm (Karlsson) Lönn (1871 – ) utvandrade till Amerika 1893.
3. Per Viktor (Jonsson) Lönn (1840-1880) född i Brostugan under Prästnäs i Järeda socken. Var vid sin död inhyses i backstugan Lönneberg i Högeruda i Järeda socken. Enligt husförhörslängden var han ofärdig och oduglig till arbete.
4. Adolf Fredrik (Jonsson) Lönn (1844-   ) född här i Högeberg i Högeruda i Järeda socken.Enligt husförhörslängden var han arbetsoduglig och sjuklig.

Källor:
Evert Södermans anteckningar
Sockenprotokoll – Järeda Socken
Sveriges Folkräkning 1880 , 1890 och 1900
Smålands Husarregister
Lantmäteriet – Historiska kartor
Sveriges Dödbok 1947 – 2003
PFL CD – 2 vision 2009