Torpet låg troligen på den plats som sedan urminnes tider kallats för Ryttaren. Men det kan också legat på det markområdet som kallats Fiskarkärren eller Fiskaren. På båda dessa platser finns det tecken på att det för länge sedan funnits bebyggelse. I dag går den befintliga skogsbilvägen ner till sjön Narveten över dessa markområden. Torpet låg under Mellangårdens rusthåll och nitton ryttare / husarer  har varit städslade här.

Högerudas ryttartorp tillhörde från början  “ nr 71 vid Överste Löjtnantens Kompani av Smålands Kavalleriregemente “
Från år 1833 och framåt tillhörde det  “nr 71 av Södra Vedbo Skvadron av Smålands Kavalleriregemente”

Källor:
Evert Södermans anteckningar
Smålands Husarregister.
Storskifteshandlingar och karta från 1803 / 04
Besök vid Ryttaren och Fiskarkärren / Fiskaren.