På höger sida, vid backen strax före soldattorpet, låg en liten grå knuttimrad stuga

Här hade Carl Nilsson (1768 -1841) och hans hustru Brita Stina undantag 1834. De hade köpt stugan för 40 Riksdaler och hade fått lov att bebo stugan så länge de levde men fick inte lov att sälja stugan vidare (se nedan) När Brita Stina blivit änka sålde hon dock stugan till
f. d. soldaten Alexander Magnus Johansson Blank (1796 – 1868) för 33 Riksdaler och 16 Skilling. Så här bör då rimligtvis f.d. soldaten Blank varit bosatt efter att han fått avsked från sin soldattjänst 1849.

Den 3 januari 1853 sålde sen Alexander Magnus Blank i sin tur stugan till Helena (Lena) Maria Johansdotter Kling (1815 – 1901) som var född i Virserum socken. Hon gifte sig i slutet på 1860-talet med Samuel Andersson (1802 – 1894) som var född i Kristdala socken. Han hade tidigare varit ägare till 1/8 dels mantal, den s.k. Åttitingsgården i Uppebyn i Högeruda. Denna gård låg strax intill “Lena-stugan”. Samuel var änkling och undantagsman sedan 1864 och han flyttade till Helena (Lena) och hennes stuga när de två gift sig med varandra. Helena (Lena) hade inga barn och Samuels son från hans tidigare äktenskap hade avlidit i späd ålder.

Samuel lämnade in en stämningsansökan till Målilla sommarting 1870 på förutnämnda änkan Brita Stina. Hon hade ju sålt “sin” stuga, vilket hon ej hade rätt att göra, till f.d. soldaten Blank. Samuels hustru Helena (Lena) Kling hade sen i god tro köpt stugan 1853. Nu hade det alltså framkommit att Samuel och hans hustru inte ägde stugan eftersom änkan Brita Stina ej haft lov att sälja den!
Men det hela avlöpte dock till Samuel och hustruns fördel och de två fick äganderätt till stugan!

Här i stugan bodde de sen till livets slut, Samuel avled hela 92 år gammal den 28 augusti 1894 och Helena (Lena) avled den 3 februari 1901.

Stugan som i folkmun kallades “Lena-stugan” efter Helena (Lena) stod sen öde och obebodd i många år och på 1940-talet revs den ner och blev  kolningsvirke.

Man kan idag se rester av murstocken om man tittar noga i buskaget.

Källor:
Evert Södermans anteckningar.
Bouppteckning den 18 juli 1864.
Stämningsansökan den 16 april 1870
Sveriges Folkräkning 1890 och 1900.
Sveriges Dödbok 1900 – 1946.
Dagny Skoglund – Thelander.