Det finns en plats belägen på Utebyns marker i Högeruda som kallas/kallats Kersti-backe. Om det funnits någon stuga där som bebotts av någon vid namn Kersti eller Kerstin är okänt. Men när jag fann detta socken-protokoll (se nedan) om systrarna Kristin och Carin, så kan man ju fundera på om möjligtvis deras stuga låg på Kersti-backe? Namnet Kristin men även namnet Carin var ju namn som på 1700- och 1800-talet ofta blev Kersti eller Kerstin i folkmun.

Järeda sockenstämma den 28 augusti 1793:
“Vid förfrågan om församlingen för egen del hade något att påminna otaltes att Kristin och Carin Sörensdöttrar i Högeruda vilka varit nog olyckliga att igenom eldsvåda förlora både hus och deras lilla egendom, skulle av fattigkassan undfå någon hjälp, till en stugas återuppbyggande. Församlingen beslöt att dessa tvenne systrar, skulle till nämnda behov, då de inte hava betingat någon stuga, av fattigkassan såsom biträde härtill undfå 2 Rd Banco. Olof Tornander, vice Pastor”