Denna backstuga låg troligen på vänster sida om soldattorpet Bolstorp. I riktning ner mot gården Högeruda 1: 4 och den idag befintliga vägen mot sjön Narveten. Här finns en mycket stenig dalgång som kan givit backstugan dess namn ? Här finns också en märklig stengrund som kan varit platsen där backstugan en gång låg? – Men det finns tyvärr inga säkra uppgifter på om stugan låg just här!

Hit flyttade troligen f.d. soldaten Karl Olofsson Pihl (1780 – 1856) som var född i Skirö socken, efter att han fått avsked 1826 från sin soldattjänst för roten nr. 72 Högeruda.
Här bodde han troligen då tillsammans med sin hustru Kristina Jonsdotter (1769 – 1843) som var född i Virserum socken. Hustrun avled 1843 och Karl Pihl flyttade till fattighuset 1853.

Här bodde troligen sedan f.d. soldaten Alexander Magnus (Johansson) Blank (1796 – 1868) som var född i Virserum socken.
Magnus Blank tjänade soldat för roten nr. 72 Högeruda mellan åren 1827 och 1849.
När han fått avsked från sin soldattjänst 1849 köpte han den s.k. “Lena – stugan” och bör då rimligtvis varit bosatt där!
Flyttade sen troligen 1853 hit till Stendalen där han var bosatt livet ut. Han ska ha avlidit av ålderdom 1868 och varit den siste som var bosatt här i backstugan.
Det är märklig att backstugans namn levat kvar bland byns innevånare ända fram till våra dagar!

Källor:
Evert Södermans anteckningar
Smålands Soldatregister
Vetlanda – Posten den 15 januari 1969
Besök och studier i området