Ovanligt många kända män och kvinnor i Sverige, inom kyrkan, universiteten, politiken, konsten m.m. härstammar från släkten Rudelius, en släkt med rötter i den lilla småländska byn Högeruda!

Det var redan på 1600 – talets senare hälft som bröderna Hemming och Olaus Nilsson tog efternamnet Rudelius.
De tre första bokstäverna (rud) i namnet hade de hämtat från sin födelsebys namn, Högeruda.
Hemming var bonde i Mellangården i Högeruda, på den gård som idag kallas Högeruda 1: 3. Hans son förde sen namnet vidare till sin son Johan.
Men Johans son bytte sen av okänd anledning ut namnet Rudelius mot Rydbeck, ett namn som senare skulle bli både känt och omskrivet!
Hemmings dotter Margareta kallade sig inte Rudelius, men hennes son antog släktnamnet.
Om han sen hade ättlingar som förde namnet vidare är inte utforskat!

Olaus var präst i Östergötland. Han fick troligen flera ättlingar efter sig som bör kallat sig Rudelius, men detta är inte utforskat ?

Några år in på 1700 – talet tog även Hemming och Olaus kusin Jon Nilsson i Mellangården i Högeruda namnet Rudelius. Jon var bonde på gården som idag kallas Högeruda 1: 2, eller möjligen på gården Högeruda 1: 4.
Jons barn kallade sig inte Rudelius, men några av hans barnbarn antog namnet och det var de som sen skulle föra namnet vidare och göra det känt.
Ett av Jons barnbarnsbarn bytte ut namnet Rudelius mot Hill. Idén till namnet ska han enligt uppgift fått från namnet på sin fars födelseby Högeruda, där han tagit de tre första bokstäverna (hög) och översatt det till engelska.
Ett barnbarnsbarnsbarn till Jon bytte ut namnet Pettersson mot Petrén. Namnen Hill och Petrén blev båda kända och omskrivna!