Det finns en över 250 år gammal trumma bevarad i Högeruda. Det är den så kallade byatrumman som användes av “Byamannen” att sammankalla byns invånare med, då det uppkommit något viktigt som gällde byn. Alla skulle då infinna sig på “trumbacken”.
Trumman, som är hela byns egendom, är rejäl till sin storlek och tillverkad av trä, skinnremmar och snören. Trumskinnet är gjort av kalvskinn.
Daniel Persson, som avled 1881 och var hemmansägare på gården Högeruda 1:4, var den sista “Byamannen” i Högeruda.

Nordiska Museet i Stockholm var under 1900-talet första hälft intresserade av att köpa trumman för en ansenlig summa pengar. Byborna tackade dock nej och trumman blev kvar i byn och är så än i dag.

Vargnät

På varje gård i byn skulle det enligt lag finnas ett vargnät. Ett vargnät skulle vara fyra famnar långt (7,2 meter) samt tolv fot högt.
Vargnätet på den gård som 1920 kom i vår släkts ägo förvarades i en kista till förstugan till gårdens mangårdsbyggnad.

Om det någon gång fångats varg i Högeruda, där man med nätens hjälp på ett eller annat sätt förde vargen framför sig till en säker död, är för oss okänt och var byns alla vargnät finns i dag är också okänt. Enligt lag skulle det också finnas en varggrop i varje by, men någon sådan har troligen  aldrig funnits i Högeruda.