Den gamla mangårdsbyggnaden till gården Högeruda 3:2 blev 1964 hembygdsgård för Järeda Hembygdsförening. Föreningen fyllde snabbt rum för rum med föremål från hela socknen och gården var fram till mitten av 1980-talet flitigt använd av föreningen vid fester, vis- och lyrikaftnar, tipspromenader och dylikt. Dessutom inrättades ett skolmuseum på andra våningen, tillsammans med bygdens gamla telefonstation. När sen Järeda Hembygdsförening blev ägare till Fröreda Storegård så lades nästan alla krafter inom förening på Fröreda. Föreningens verksamhet i hembygdsgården i Högeruda blev därför snart lika med noll.

Gården är öppen sommartid för besökare, tack vare tjänstvilliga bybor.